MSUKALIGWA

Msuk Logo.png

MUNICIPALITY

 

Integrated Development Plan

 

Financial Year

2022/2023

IDP Process Plan

2019/2020

IDP Process Plan

2019/2020

Integrated Development Plan Draft

2019/2020

Integrated Development Plan Final

2020/2021

IDP/Budget/PMS Process Plan

2020/2021

Integrated Development Plan Draft

2020/2021

Integrated Development Plan Final

2020/2021

Amended Integrated Development Plan

2020/2022

IDP Process Plan

2021/2022

Integrated Development Plan